måndag 20 januari 2014

Rapportskrivningstider

Går man trean på gymnasiet ses projektarbetet alternativt gymnasiearbetet (Gy11) som ett obligatoriskt inslag. Gymnasiearbetet går ut på att man ska, utifrån en frågeställning, skriva en vetenskaplig rapport som svar på sin frågeställning. Det är nytt sedan Gy11, förut, när man gjorde projektarbeten, behövde inte rapporten vara lika vetenskaplig och arbetet kunde vara nästan enbart praktiskt. Nu, försökskanin som man är i statens utbildningsexperiment Gy11, har man precis insett att gymnasiearbetet är rätt stort. Och för oss på teknikprogrammet på min skola ska det vara inne redan vecka 9. Det är väldigt snart och många har mycket kvar.

I kursen Teknikspecialisering jobbar vi också i projektform, ett projekt som även detta ska resultera i en vetenskaplig rapport. De är väldigt populära de där rapporterna. Som om det inte var nog har nu engelskläraren (kursen Engelska 7) delat ut en uppgift om hur man skriver ett "paper", det vill säga en vetenskaplig uppsats/rapport på engelska. Det är två vetenskapliga rapporter till som ska in...

Är det positivt eller negativ då? På universitet jobbar man i huvudsak med vetenskapliga rapporter och med många uppgifter med samma examinationsform övar man upp sin förmåga. Många vetenskapliga rapporter nu resulterar antagligen i bättre arbeten på universiteten och högskolorna. Men alla ska väl inte till universitet och högskola? Det finns ju mängder av andra utbildningsalternativ, och en del får jobb direkt efter gymnasiet, trots att de endast läst ett högskoleförberedande program som teknikprogrammet och då behöver man inte vara expert på vetenskapliga rapporter. Då kanske man istället behöver vara duktig på att tala inför många människor eller vara kreativ!

Jag tycker att så som utbildningar är utformade idag pushar elever till att gå på universitet och högskolor när de kanske hellre vill gå på andra utbildningar, eftersom just universitets- och högskoleutbildningar har så hög status. Varför har de hög status? Jag tycker att alla jobb i samhället är lika viktiga och för att minska segregationen tror jag att vi måste bredda vyerna och inte snöa in oss på de vetenskapliga rapporterna. Det kunde vara kul att som elev testa sina vingar på allvar med hjälp av andra examinationsmetoder.

Jag såg en TED-talk idag, lite på detta ämnet.
"Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity?"

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar