fredag 21 mars 2014

Grupparbete om energikonsumtion i världen

I kursen Miljö- och energikunskap, eller om det är Energi- och miljökunskap, jobbar vi nu med energikonsumtion i Sverige och världen. Det är väldigt intressant att jämföra olika länder och olika städers energikonsumtion och transport eftersom det varierar så mycket i behov, produktion och geografi. Arbetet ska slutligen bli en liten rapport med förslag på hur tre stora städer i världen och Lund i Skåne kan förbättra sin energiproduktion, transport och utnyttjandet av energin med tanke på dess geografi och andra förutsättningar. Städerna ska alltså bli mer hållbara!

Länderna och städerna vi har jämfört:

  • Kina; Shanghai
  • USA; Dallas
  • Brasilien; São Paulo
  • Sverige; Lund
Heja byggandet av det hållbara samhället och den hållbara framtiden! Det är vi som är framtiden och det är vi som har ansvar för att den ska bli så bra som möjligt. Grönt is the shit!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar