söndag 6 april 2014

Jämställdhet eller Feminism?

Jag har ju hela tiden hävdat att det kanske är smartare om vi döper om feminismen till typ jämställdhetsismen, eller något sådant. Men så fick jag se den här bilden:


Och så började jag fundera. För det ligger ju verkligen något i resonemanget med orden "allmänhet", "allemansrätt" och "människa". Och de orden lär vi ju inte ändra, bara för att de ska minska sin maskulina klang. Så i den bästa av världar skulle feminism få heta feminism, och därmed anspela på ett kvinnligt ord, men ändå stå för jämställdhet. 

Men jag ser ändå rött. För många män i Sverige idag är feminismen konstig, orakade armhålor och skrikande kvinnor med bara överkroppar, men det är inte så det ser ut. Så kunde det se ut på 1970-talet, men idag är feminismen moderniserad. Likheten är att den står för samma grundbudskap: jämställdhet mellan könen. Men för att få alla inskränkta människor, som inte ser att tider förändras, att förstå, hålla med och själva kalla sig feminister, behöver vi nog tyvärr byta ut ordet till jämställdhetsismen, jag är ledsen att behöva säga det.

Men än så länge är jag feminism. Och jag hoppas att alla någon gång kan komma och identifiera sig med ordet, för det är ordet som står för jämställdhet mellan könen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar